XS
SM
MD
LG

Gegevensbeschermingsverklaring website en tegelijkertijd informatie voor betrokkenen overeenkomstig artikelen 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene informatie

Informatie over de verantwoordelijke instantie

Onderneming:  TRB CHEMEDICA AG  

Wettelijke vertegenwoordiger:  Hans Kalkbrenner         

Adres:    Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, Duitsland

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:     datenschutz@trbchemedica.de

 

Algemene informatie over gegevensverwerking

Gegevens in kwestie:

Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens verzameld. Verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan de wetsbepalingen toestaan, vindt alleen plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde:              Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers:            Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen:   In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag:                  De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

 

Specifieke informatie over de website

Gebruik voor de nieuwsbrief

In het kader van de aanmelding voor onze nieuwsbrieven geeft u ons uw e-mailadres en optioneel andere gegevens door. Deze informatie gebruiken we uitsluitend om u de nieuwsbrief toe te sturen. De door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen totdat u zich weer voor onze nieuwsbrief afmeldt. Een afmelding is op elk moment mogelijk via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief of via een overeenkomstige mededeling aan ons. Met de afmelding maakt u bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres.

 

Uw e-mailadres dat we in verband met de verkoop van een goed of dienst ontvangen, gebruiken we verder uitsluitend voor directe reclame in de vorm van onze nieuwsbrief voor eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met diegene die door u zijn besteld, in zoverre u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres, zonder dat hiervoor andere kosten worden gemaakt dan de doorgiftekosten volgens het basistarief. Uw bezwaar (en daarmee de afmelding voor onze nieuwsbrief) kan via een overeenkomstig bericht aan ons e-mailadres (zie Colofon) worden ingediend.

 

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogeheten 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten voor de exploitant van de website uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van cookies voorkomen via de bijbehorende instelling van uw browsersoftware. We willen u daarbij erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast voorkomen dat de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google worden vastgelegd en dat Google deze gegevens verwerkt, als u de via deze link beschikbare browserplug-in http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] downloadt en installeert. Gezien de discussie over het gebruik van analysehulpmiddelen bij volledige IP-adressen willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding '_anonymizeIp()' gebruikt en daardoor IP-adressen alleen afgekort verder worden verwerkt om directe herleidbaarheid tot een persoon uit te sluiten. Klik op deze link, speciaal voor browsers op mobiele apparaten, om door middel van zogeheten 'opt-outcookies' in de toekomst te voorkomen dat Google Analytics op deze website geanonimiseerde gegevens via uw browser verzamelt.

 

Gebruik van eigen 'cookies'

Deze website gebruikt eigen 'cookies' om de gebruikersvriendelijkheid te vergroten ('cookies' zijn gegevenssets die door de webserver naar de browser van de gebruiker worden verzonden en daar worden opgeslagen om later weer opgeroepen te worden). In onze eigen 'cookies' worden geen persoonsgegevens opgeslagen. U kunt het gebruik van 'cookies' over het algemeen voorkomen, wanneer u in uw browser de opslag van 'cookies' verbiedt.

 

Informatie over andere gegevensverwerkingsprocessen

Specifieke informatie over de sollicitatieprocedure

Gegevens in kwestie:                   Sollicitatie-informatie

Verwerkingsdoeleinde:              Uitvoering sollicitatieprocedure

Categorieën ontvangers:            Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen:   In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag:                  Sollicitatiegegevens worden na mededeling van de beslissing in principe binnen vier maanden verwijderd in zoverre geen toestemming is gegeven voor langere opslag van de gegevens.

 

Specifieke informatie over de verwerking van klantengegevens/gegevens van geïnteresseerden

Gegevens in kwestie:                    Voor de uitvoering van overeenkomsten verstrekte gegevens; eventueel verdere gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde:              Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers:            Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen:   In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag:                  De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

 

Specifieke informatie over de verwerking van werknemersgegevens

Gegevens in kwestie:                    Voor de uitvoering van overeenkomsten verstrekte gegevens; eventueel verdere gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde:              Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers:            Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen:   In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag:                  De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

 

Specifieke informatie over de verwerking van leveranciersgegevens

Gegevens in kwestie:                    Voor de uitvoering van overeenkomsten verstrekte gegevens; eventueel verdere gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde:              Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers:            Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen:   In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag:                  De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

 

Meer informatie en contact

Verder kunt u op elk moment uw verzoeken inzake rectificatie, wissing of beperking van de verwerking of de uitoefening van uw bezwaarrecht tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Hier vindt u de mogelijkheid om contact met ons per e-mail op te nemen. U heeft verder het recht om zich bij klachten tot de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming te wenden.

Contact per post:

TRB Chemedica AG

Otto-Lilienthal-Ring 26

85622 Feldkirchen

Contact via e-mail:

info@trbchemedica.de

 

 

SCHLIESSEN Hyaluronsäure Schließen

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund einer technischen Störung bei Versatel sind wir zur Zeit
per Email, EDI und Fax nicht zu erreichen. Telefonisch ist
die 089-4614830 zu erreichen, aber evtl. überlastet.

Wir entschuldigen die Unannehmlichkeiten.